SŁOWNICZEK, PRZYDATNE KOREAŃSKIE NAZEWNICTWO

Wymowa

Ponieważ Taekwondo wywodzi się z Korei cała teoria i nazewnictwo zostały opracowane w języku koreańskim. W czasie treningu komendy, nazwy technik, pozycji itp. są podawane w tym właśnie języku.

AU – należy czytać O
AE – należy czytać E
EU – należy czytać E

CH – należy czytać CZ
J – należy czytać DZ,CZ
LL – należy czytać L

OO – należy czytać U
W – należy czytać UŁ
Y – należy czytać J

 • ANJOT - usiąść (komenda)
 • ANNUN SOGI - (pozycja)
 • AN PALMOK - (powierzchnia)
 • AP JOOMUK - (powierzchnia)
 • APKUMCHI - przednia część podeszwy stopy (powierzchnia)
 • AN KYONGGOL - wewnętrzna powierzchnia podudzia (powierzchnia)
 • AN PALMOK GWANJOL - wewnętrzna kostka stopy (powierzchnia)
 • AP MOM - ciało w ułożeniu frontalnym do celu, przeciwnika (ułożenie ciała)
 • AHN MOM - ciało w ułożeniu pół bocznym, skośnym do celu, przeciwnika (ułożenie ciała)
 • AP - w kierunku celu położonego z przodu (kierunek ruchu)
 • ABYOP - w kierunku celu położonego na ukos przed sobą (kierunek ruchu)
 • ANGOO - oko (punkt witalny)
 • ANJOK HOBOK DARI - wewnętrzna część uda (punkt witalny)
 • AP JIRUGI - uderzenie wykonywane na przedłużenie środkowej linii ciała w przód (uderzenia)
 • ANURO TAERIGI - uderzenie wykonywane ruchem od zewnątrz do wewnątrz (uderzenia)
 • AP NAERYO TAERIGI - uderzenie wykonywane ruchem z góry na dół przed siebie (uderzenia)
 • AP PALKUP TAERIGI - uderzenie łokciem w przód (uderzenia)
 • AP TAERIGI - uderzenie wykonywane w przód, we frontalnym ułożeniu ciała do celu (uderzenia)
 • ANURO GHUTGI - cięcie wykonywane ruchem od wewnątrz na zewnątrz (uderzenia)
 • AN MAKGI - blok wykonywany od wewnętrznej powierzchni atakującej kończyny przeciwnika (blok)
 • ANURO MAKGI - blok ruchem do wewnątrz, ku linii środka ciała (blok)
 • AP MAKGI - blok wykonywany w przód, we frontalnym ułożeniu ciała do przeciwnika (blok)
 • AN BANDAL CHAGI - kopnięcie półkoliste od wewnątrz atakującej kończyny przeciwnika (blok)
 • APCHA MOMCHUGI - kopnięcie powstrzymujące w przód (blok)
 • APCHA OLLIGI - podbicie atakującej kończyny przeciwnika wymachem prostej nogi w przód (blok)
 • ANURO CHAGI - kopnięcie wykonywane w kierunku od zewnątrz do wewnątrz (kopniecie)
 • APCHA BUSIGI - kopnięcie w przód (kopniecie)
 • APPAL CHAGI - kopnięcie nogą wykroczną, znajdującą się z przodu (kopniecie)
 • APRO OMGYO DIDIGI - krok do przodu (technika przemieszczeń)
 • APRO JAJUNBAL - przesunięcie w przód (technika przemieszczeń)
 • APRO MIKULGI - ślizg do przodu (technika przemieszczeń)
 • APRO OMGYO DIDIMYO DOLGI - zwrot z krokiem w przód (technika przemieszczeń)
 • AJU JAGUN - waga lekka, do 54 kg mężczyźni, do 52 kobiety (zawody)
 • AHOP - dziewięć (liczebnik)
 • ANURO - do środka (kierunek ruchu)