CHAGI, GHUTHI,
JURGI, TAERIGI, TULGI

Techniki nożne, kopnięcia – CHAGI. Techniki ręczne, uderzenia: JIRUGI, TAERIGI, TULGI, GHUTGI 

 

  • AP JIRUGI - uderzenie wykonywane na przedłużenie środkowej linii ciała w przód (uderzenia)
  • ANURO TAERIGI - uderzenie wykonywane ruchem od zewnątrz do wewnątrz (uderzenia)
  • AP NAERYO TAERIGI - uderzenie wykonywane ruchem z góry na dół przed siebie (uderzenia)
  • AP PALKUP TAERIGI - uderzenie łokciem w przód (uderzenia)
  • AP TAERIGI - uderzenie wykonywane w przód, we frontalnym ułożeniu ciała do celu (uderzenia)
  • ANURO GHUTGI - cięcie wykonywane ruchem od wewnątrz na zewnątrz (uderzenia)
  • ANURO CHAGI - kopnięcie wykonywane w kierunku od zewnątrz do wewnątrz (kopniecie)
  • APCHA BUSIGI - kopnięcie w przód (kopniecie)
  • APPAL CHAGI - kopnięcie nogą wykroczną, znajdującą się z przodu (kopniecie)

JIRUGI – rodzaj uderzenia, w którym oś zamachu i uderzenia pokrywa się z osią podłużną przedramienia, wykonywany z obrotem powierzchni uderzającej w osi przedramienia podczas drogi do celu.

TAERIGI – rodzaj uderzenia, w którym oś zamachu i uderzenia nie pokrywa się z osia podłużną przedramienia, wykonywany z obrotem powierzchni uderzającej w osi przedramienia podczas drogi do celu.

TULGI – rodzaj uderzenia, w którym oś zamachu i uderzenia pokrywa się z osią podłużną przedramienia, wykonywany bez większego obrotu powierzchni uderzającej w osi przedramienia podczas drogi do celu, ruchem przebijającym.

GHUTGI – uderzenie ruchem poziomego cięcia czubkami palców otwartej dłoni, stosowane wyłącznie do ataku oczu przeciwnika.

AE – należy czytać E
AU – należy czytać O
CH – należy czytać Ć

EU – należy czytać E
J – należy czytać DŹ lub Ć
LL – należy czytać L

OO – należy czytać U
W – należy czytać UŁ
Y – należy czytać J