MAKGI

Techniki blokujące ręczne i nożne. Bloki, podbicia.

  • AN MAKGI - blok wykonywany od wewnętrznej powierzchni atakującej kończyny przeciwnika (blok)
  • ANURO MAKGI - blok ruchem do wewnątrz, ku linii środka ciała (blok)
  • AP MAKGI - blok wykonywany w przód, we frontalnym ułożeniu ciała do przeciwnika (blok)
  • AN BANDAL CHAGI - kopnięcie półkoliste od wewnątrz atakującej kończyny przeciwnika (blok)
  • APCHA MOMCHUGI - kopnięcie powstrzymujące w przód (blok)
  • APCHA OLLIGI - podbicie atakującej kończyny przeciwnika wymachem prostej nogi w przód (blok)
  • ANURO CHAGI - kopnięcie wykonywane w kierunku od zewnątrz do wewnątrz