MATSOGI

Walka treningowa.

 • ANJOT - usiąść (komenda)
 • AHOP - dziewięć (liczebnik)
 • AJU JAGUN - waga lekka, do 54 kg mężczyźni, do 52 kobiety (zawody)

Matsogi

Doskonaleniu technik ataku i obrony nauczanych w układach i podczas ćwiczeń podstaw Taekwon-do służy walka. Stanowi ona istotę wszystkich sportów walki. W walce następuje rzeczywiste zastosowanie poznanych technik w kontakcie z przeciwnikiem. Jest ona niezbędnym czynnikiem służącym kształtowaniu odwagi, wyczucia dystansu, przewidywania zamierzeń przeciwnika. Pozwala także na praktyczne sprawdzenie własnych umiejętności.

rodzaje:

 • Sambo Matsogi – walka trzykrokowa
 • Ibo Matsogi – walka dwukrokowa
 • Ilbo Matsogi – walka jednokrokowa
 • Ban Jayu Matsogi – walka półwolna
 • Jayu Matsogi – walka wolna
 • Bal Matsogi – walka samymi nogami

Sambo Matsogi

Walka trzy krokowa Sambo Matsogi jest pierwszym rodzajem walki poznawanej w czasie treningów. Jej podstawowa wersja jest ćwiczona indywidualnie i zawiera stałe elementy, niezależnie od stosowanego ataku i obrony:

1

Z pozycji Charyot Sogi przeniesienie prawej nogi do tyłu, do pozycji Gunnun Sogi z blokiem Bakat Palmok Najunde Makgi i okrzykiem

2

Wykonanie trzech kolejnych kroków do przodu z techniką atakującą (ręczną lub nożną) w określonej pozycji

3

Powrót do pozycji Narani Sogi (cofnięcie nogi)

4

Wykonanie trzech kolejnych kroków w tył z techniką obronną, adekwatną do ataku

5

Cios kontrujący z okrzykiem i powrót do pozycji wyjściowej (dostawienie nogi)

dystans

W przypadku walki trzykrokowej wykonywanej w parach pierwszym elementem jest odmierzenie dystansu. Źle odmierzony dystans uniemożliwia prawidłowe użycie technik blokujących i wypacza pozycje. Poruszając się w pozycji Gunnun Sogi pierwszy krok stawiamy na zewnątrz stopy przeciwnika, w pozycji Niunja Sogi postępujemy odwrotnie.

Ibo Matsogi

W walce dwukrokowej występują dwa różnego rodzaju ataki oraz dwa rodzaje obrony (w różnych pozycjach). Nie ma odmierzania dystansu. Zawodnik atakujący rozpoczyna walkę od przeniesienia prawej nogi do tyłu, do pozycji Niunja Sogi i wykonania bloku Bakat Palmok Kaunde Daebi Makgi z okrzykiem.

Cele Ibo Matsogi

 • Doskonalenie technik ataku i obrony w różnych kombinacjach ruchowych.
 • Wyrabianie nawyku łączenia technik ręcznych i nożnych.
 • Nauka kontroli dystansu.
 • Utwardzanie powierzchni blokujących.
 • Doskonalenie czucia przestrzeni i przeciwnika (bujak).

Ilbo Matsogi

Walka jednokrokowa należy do najważniejszych form bezpośredniego wykorzystania technik Taekwon-do w kontakcie ze współćwiczącym. Do nauczania Ilbo Matsogi można przystąpić dopiero po opanowaniu Sambo Matsogi i Ibo Matsogi. Naukę należy zaczynać od technik dobrze znanych i opanowanych na odpowiednim poziomie.

1

Zawodnicy ustawieni twarzą do siebie w pozycji Charyot Sogi wykonująukłon Kyong Ye

2

Zawodnik atakujący odstawia prawą nogę do pozycji Narani Sogi z okrzykiem

3

Zawodnik broniący się odstawia lewą nogę do pozycji Narani Sogi z okrzykiem

4

Zawodnik atakujący wykonuje atak w przód

4

Zawodnik broniący się wykonuje technikę obrony (blok, unik, zejście z linii ataku, odskok) i kontrę z okrzykiem

5

Obaj zawodnicy wracają do pozycji gotowości Narani Jumbi Sogi