jungshin,
HIM uI WOLLI, SONSO

Zasady Taekwondo, teoria mocy, przysięga.

 • BAEKJOOL BOOLGOOL - niezłomny duch (zasada Taekwondo)
 • BANGDONG RYOK - siła reakcji (element teorii mocy)
 • BANUNG - refleks, szybkość reakcji (element teorii mocy)

Koreańczycy z generałem Choi Hong Hi na czele chcąc utrwalić tradycje narodu odwołali się do historycznych wzorów postępowania i wychowania. Na podstawie przepisów zachowania i cnót wyznawanych przez Hwarang („kwiat młodości”) – organizację rycerską służącą jednemu z trzech historycznych państw Korei – Królestwu Silla, stworzyli fundamentalne reguły. Hwarang wyznawali następujące zasady:

 1. Bądź lojalny wobec ojczyzny,
 2. Bądź posłuszny rodzicom,
 3. Bądź honorowy wobec przyjaciół,
 4. Odważnie zwalczaj wrogów,
 5. Nie pozbawiaj życia bez powodu.
  Oraz cnoty, takie jak: humanitaryzm, sprawiedliwość, uprzejmość, mądrość, wiarę, dobroć, prawdomówność, lojalność, odwagę.

Na ich podstawie oparte są fundamentalne zasady Taekwondo.

JUNGSHIN

Zasady Taekwondo:

YE UI – uprzejmość
YOM CHI – rzetelność
IN NAE – wytrwałość
GUKGI – samokontrola
BAEKJOOL BOOLGOOL – niezłomny duch

HIM UI WOLLI

Elementy teorii mocy:

BANGDONG RYOK – siła reakcji
BANUNG – refleks, szybkość reakcji
HOHUP JOJUL – kontrola oddechu
JIP JOONG – koncentracja
SOKDO – szybkość
ZILYANG – masa
KYUN HYUNG – równowaga
DONGTCHUK ANJONG – równowaga dynamiczna (w ruchu)
JUNGTCHUK ANJONG – równowaga statyczna (w staniu)

Bangdong Ryok – Siła reakcji

Według III zasady dynamiki Newtona, działaniu każdej siły towarzyszy przeciwdziałanie siły jednakowej, lecz przeciwnie skierowanej. W Taekwondo siła reakcji zostaje wykorzystana wtedy gdy podczas uderzenia drugą ręka pracuje w przeciwnym kierunku (w chwili uderzenia czy bloku obie ręce pracują z taką samą siłą w przeciwnych kierunkach).

Jip Joong – Koncentracja

Polega ona na skoncentrowaniu siły na jak najmniejszej powierzchni ataku lub bloku. Im mniejsza powierzchnia tym skuteczniejsza technika. Koncentracja powinna być momentalna czyli jak największa siła w jak najkrótszym czasie. Oprócz fizycznej koncentracji działania mięśni ciała, obejmuje koncentrację umysłu, odpowiednie nastawienie, mobilizację.

Kyun Hyung – Równowaga

Warunkiem osiągnięcia maksymalnej skuteczności technik jest równowaga. Jest rzeczą niemożliwa wykonanie serii kopnięć jedno po drugim z użyciem maksymalnej siły i szybkości bez zachowania równowagi. Wyróżniamy równowagę statyczną podczas pozostania w miejscu oraz dynamiczną podczas przemieszczeń, zwrotów, wyskoków. Są one ściśle ze sobą połączone ponieważ osiągnięcie maksymalnej siły można uzyskać jedynie poprzez utrzymywanie równowagi statycznej poprzez dynamiczną.

Ho Hup – Kontrola oddechu

Szybki oraz mocny wydech powoduje napięcie mięśni, zwiększa szybkość i siłę ruchu, z którym jest skoordynowany. Energiczny wydech w momencie otrzymania uderzenia napina mięśnie osłaniając narządy wewnętrzne może zapobiec utracie przytomności i złagodzić ból.

Sok-Do – Szybkość, refleks

Zdolność do wykonywania określonych czynności w jak najmniejszych jednostkach czasu. Szybkość jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie maksymalnej siły. Wpływ szybkości na siłę: Siła (energia kinetyczna) techniki zależy od użytej w niej masy części ciała oraz kwadratu jej prędkości.
E=0,5mv^2
Zwiększanie siły w tym przypadku możliwe jest na dwa sposoby:
– poprzez zwiększanie działającej masy, z zachowaniem szybkości,
– poprzez zwiększanie szybkości z zachowaniem masy.
Drugi z wymienionych sposobów jest skuteczniejszy, ponieważ np., zwiększając masę trzykrotnie, siła wzrasta trzykrotnie (sposób pierwszy), natomiast zwiększając szybkość trzykrotnie, siła zwiększa się dziewięć razy (sposób drugi).

Zilyang – Masa

Według II zasady dynamiki Newtona (F=ma) czynnikami energii kinetycznej są masa i szybkość. Skuteczność wykonywanych technik zależy od umiejętnego wykorzystania zarówno siłę aktywnych (działania mięśni) oraz pasywnych (siły ciężkości, siły bezwładności oraz reakcji podłoża). W Taekwondo zwiększenie siły wykorzystując masę udziela się poprzez wykonanie „fali” oraz ruchu rotacyjnego bioder.

SONSO

Przysięga Taekwondo:

 • Będę bezwzględnie przestrzegać zasad obowiązujących w Taekwondo.
 • Będę szanować instruktora, wyższe stopnie i innych ćwiczących.
 • Nigdy nie będę nadużywać swoich umiejętności.
 • Będę bronić wolności i sprawiedliwości.
 • Będę uczestniczyć w budowie pokojowego świata.