Yul-Gok | 율 곡

5 cup (pas zielony z niebieską belką)

Yul Gok jest to pseudonimem wielkiego filozofa i uczonego Yil (1530 -1554 r. naszej ery), nazywanego także „Konfucjuszem Korei”. Trzydzieści osiem ruchów tego układu odnosi się do miejsca jego urodzenia na 38 równoleżniku, a diagram symbolizuje uczonego.

Urodził się w Gangneung we wschodniej Korei. Jego matką była ceniona artystka i poetka, Sin Saimdang, która zapewniła synowi staranne wykształcenie. W młodości studiował taoizm i buddyzm, po śmierci matki udał się nawet do klasztoru w Górach Diamentowych by zostać mnichem. W 1556 roku porzucił jednak buddyzm na rzecz neokonfucjanizmu. Po opuszczeniu klasztoru zdał egzaminy urzędnicze i rozpoczął karierę w administracji.

Yil sprzeciwiał się dosłownej interpretacji tekstów klasycznych. Był dobrze znany ze swojego rozwoju szkoły myśli dotyczącej filozofii uczonego konfucjańskiego z XII wieku Chu-Hsi. Chu-Hsi ustalił pojęcia „li” (rozum lub forma abstrakcyjna) i „chi” (materia lub siła życiowa). Zaproponował, aby te dwa pojęcia odpowiadały za wszystkie ludzkie cechy i działanie wszechświata. Gdy definiował pojęcia, są one bardzo podobne do koncepcji ciała i duszy, jakie można znaleźć w zachodniej filozofii i religii. „Li” nie jest jednak całkowicie równoznaczne z ideą jednostki reprezentującej grupy lub modele dla każdej formy istnienia.

Szkoła myślenia Yul Gok wspierała koncepcję, że „chi” jest czynnikiem kontrolującym we wszechświecie i że „li” jest elementem wspierającym. W tej szkole myślenia podkreślano doświadczenie, edukację i praktyczne działania intelektualne. Drugą ważną szkołą myślenia, wywodzącą się z filozofii Chu Hsi, wspierał Yi Hwang (Yi ToiGye), który zaproponował, że „li” kontroluje „chi” i podkreślił znaczenie budowania moralnego charakteru. W zakresie moralności podkreślał znaczenie wewnętrznego samodoskonalenia i edukacji.

DIAGRAM

Pozycja początkowa i końcowa: Narani junbi sogi
Ilość ruchów: 38
 • Annunso kaunde jirugi (2, 3, 5, 6)
 • Gunnun so palmok magki (7, 11)
 • Najunde apcha busigi (8, 12)
 • Gunnun so kaunde jirugi (ap-9, 13, 17, 20, bandae-10, 14, 21, 33, 35)
 • Gunnun so sonbadak golcho magki (baro-15,18, bandae-16, 19)
 • Guburyo junbi sogi A (22, 25)
 • Kaunde yopcha jirugi (23, 26)
 • Gunnun so ap palkup taerigi (24, 27)
 • Niunja so sang sonkal magki (28, 30)
 • Gunnun so kaunde sun sonkut tulgi (29, 31)
 • Gunnun so bakat palmok nopunde yop magki (32, 34)
 • Kyocha so dung joomuk nopunde yop magki (36)
 • Gunnun so doo palmok nopunde magki (37, 38)

POZYCJE

elementy

ANNUN SO KAUNDE AP JIRUGI
GUNNUN SO ANPALMOK KAUNDE BARO YOP MAKGI
GUNNUN SO SONBADAK KAUNDE GOLCHO BARO MAKGI
GUNNUN SO SONBADAK KAUNDE GOLCHO BANDAE MAKGI
GUNNUN SO AP APLKup TAERIGI
NIUNJA SO SANG SONKAL MAKGI