Dan-Gun | 단 군

8 cup (pas żółty)

Władca niebios Hwanin miał syna o imieniu Hwanung, który pragnął zakosztować życia wśród ludzi. Spośród trzech wielkich pasm górskich Hwanin wybrał góry Taebaek jako najodpowiedniejsze miejsce dla swego syna. Zezwolił mu się tam osiedlić, zaopatrzywszy go wprzódy w trzy niebiańskie pieczęcie. Hwanung zstąpił na ziemię, na szczyt Taebaek, gdzie rosła czarna brzoza, a przywiódł ze sobą trzy tysiące podwładnych, mistrza wiatrów, mistrza deszczu i mistrza obłoków. Przybrał miano niebiańskiego króla, a swą siedzibę nazwał boskim miastem. Nauczył ludzi uprawy roli, leczenia chorób… w sumie ponad trzystu sześćdziesięciu umiejętności. Sprawił, że poznali, co to prawo i przyjęli głoszone przez niego zasady moralne.

Żyjące na tych terenach tygrysica i niedźwiedzica ubłagały Hwanunga, by pomógł im przybrać ludzką postać. Niebiański król dał każdej wiązkę piołunu i dwadzieścia ząbków czosnku zalecając, by żywiły się tym i przez sto dni nie wychodziły na światło słoneczne. Tygrysica nie wytrzymała zbyt długiego pobytu w ciemnej pieczarze, wyskoczyła na zewnątrz i pozostała nadal zwierzęciem. Cierpliwa niedźwiedzica, wykonując ściśle królewskie zalecenia, po dwudziestu jeden dniach przemieniła się w kobietę. Pozostała jednak samotna, a tak pragnęła mieć dziecko! Modliła się o nie pod świętym drzewem. I znów Hwanung ulitował się nad nią. Przybrał ludzką postać i spłodził z nią syna. Nadano mu imię Dan Gun Wanggeom. Założył on państwo Joseon, a za swą siedzibę obrał Pjongjang. Przeniósł potem swą stolicę do Asadal w górach Taebaek. Panował przez tysiąc pięćset lat, a gdy miał tysiąc dziewięćset osiem lat, został bóstwem gór. W koreańskiej kulturze uznawany za praprzodka Koreańczyków, a może nawet za praprzodka całej ludzkości.

Do niedawna w Korei Południowej liczono lata od momentu założenia państwa Joseon przez Dan Guna, a więc od 2333 r. p.n.e. Obok daty według kalendarza zachodniego podawano rok ery Dan Guna. I tak na przykład rok 1988 był 4327. rokiem ery Tan Guna, a jednym ze świąt państwowych w Republice Korei jest 3 października, „dzień, w którym otwarły się niebiosa”. Istnieje obszerna literatura dotycząca interpretacji różnych aspektów tego mitu, a także samego imienia jego bohatera. Chociaż termin Dan Gun powszechnie odnosi się do założyciela, niektórzy uważają, że był to tytuł używany przez wszystkich władców Gojoseon i że Wanggeom było właściwym imieniem założyciela.

Nie można zapominać, że w etnogenezie narodu koreańskiego znaczącą rolę odegrali przybysze z północy — z terenów Syberii i Mandżurii. Mit o Dan Gunie, zrodzonym ze związku syna władcy Niebios, Hwanunga, z Ungnjo, niedźwiedzicą przemienioną w kobietę, świadczyć może o istnieniu wśród Protokoreańczyków kultu niedźwiedzia. Może to też być świadectwem zwycięstwa klanu, którego totemem był niedźwiedź, nad klanem, którego totemem był tygrys.

Z analizy innych mitów koreańskich wynika, że obok niedźwiedzia i tygrysa oddawano w Korei cześć również innym istotom żywym. Można tu wymienić węża, smoka, dżdżownicę, konia i koguta. Żadne jednak nie ma tak bogatej ikonografii ani nie występuje w tak wielu legendach jak tygrys. Uważano, że wcielić się w niego może bóstwo gór, nazywano go też „księciem gór”, a zwykle przedstawiany był jako wysłannik groźnego i wszechmocnego Sansina. Przez wiele wieków realnie zagrażał życiu mieszkańców Półwyspu, był dla nich symbolem odwagi, siły, ale i chytrości. Jego wizerunki umieszczano na amuletach mających odganiać złe moce.

Inne zapisy: Dangun, Tan Gun, Dan-Gun, Tan-Gun, Tangun

 

DIAGRAM

Pozycja początkowa i końcowa: Narani junbi sogi
Ilość ruchów: 21
  • Niunja so sonkal daebi magki (1, 3)
  • Gunnun so nopunde jirugi (2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 21)
  • Gunnun so palmok najunde magki (5, 13)
  • Nunja so sang palmok magki (9, 11)
  • Gunnun so palmok chookyo magki (14, 15, 16, 17)
  • Niunja so sonkal kaunde yop taerigi (18, 20)

POZYCJE

NIUNJA SO SONKAL KAUNDE DAEBI MAKGI

NIUNJA SO ANPALMOK KAUNDE

NIUNJA SO SANG PALMOK MAKGI

GUNNUN SO PALMOK CHOOKYO BARO MAKGI

GUNNUN (pozycja)
PALMOK (powierzchnia)
CHOOKYO (blok)
BARO (zgodnie z przyjęta pozycją)
MAKGI (blok)

NIUNJA SO SONKAL KAUNDE YOP TAERIGI

GUNNUN (pozycja)
PALMOK (powierzchnia)
CHOOKYO (blok)
BARO (zgodnie z przyjęta pozycją)
MAKGI (blok)

 

NIUNJA SO SONKAL KAUNDE DAEBI MAKGI
NIUNJA SO ANPALMOK KAUNDE
NIUNJA SO SANG PALMOK MAKGI
GUNNUN SO PALMOK CHOOKYO BARO MAKGI