Toi-Gye | 퇴 계

3 cup (pas niebieski z czerwoną belką)

Toi-Gye to pseudonimem literackim sławnego uczonego Yi Hwang, wielkiego znawcy neokonfucjonizmu. 37 ruchów tego układu związane jest z miejscem jego urodzenia na 37 stopniu szerokości geograficznej. Diagram oznacza uczonego.

Pochodził z Ongye-li w prowincji Gyeongsang. W młodości poznał klasyczną literaturę chińską, szczególne wrażenie wywarły na nim poezje Tao Qiana oraz Xingli daquan, sporządzony w 1405 roku przez Hu Guanga wyciąg filozofów neokonfucjańskich. W 1534 roku zdał egzaminy urzędnicze, następnie pracował w administracji państwowej. W 1543 roku doznał przełomu wewnętrznego na skutek lektury dzieł zebranych Zhu Xi i sześć lat później porzucił całkowicie karierę urzędniczą, osiadając we wsi Tosan koło Andongu, gdzie oddał się pracy filozoficznej.

Myśl filozoficzna Yi Hwanga wyrastała bezpośrednio z nauk Zhu Xi, głównym celem jego badań było ustalenie relacji między kosmiczną zasadą a siłą fizyczną oraz w jaki sposób odzwierciedlają się one w życiu jednostek i społeczeństw. Streszczenie swoich poglądów zawarł w dziele Seonghak Shipto, tj. „Dziesięć diagramów nauki mędrców”, słynna jest także jego debata z Kobongiem, opublikowana jako Sa-chil lon, tj. „Debata o czterech [zalążkach] i siedmiu [emocjach]”.

Wbrew opinii upowszechnionej przez jego przeciwników, zwolenników idealistycznej interpretacji konfucjanizmu, Yi Hwang nie przyjmował, podobnie zresztą jak jego mistrz Zhu Xi, dualistycznej wizji świata rozpadającego się na element duchowy (zasadę, li) i materialny (tchnienie, ki, chiń. qi). Jego zdaniem, żadna z tych dwóch sił nie może istnieć bez drugiej, ale nie da się ani ich sprowadzić wzajemnie do siebie, ani żadnej z dwóch wyprowadzić z drugiej. Obie są „współodwieczne”, żadna nie ma prymatu (czasowego) nad drugą. Różnica między nimi nie jest czysto logiczna, jak by chcieli moniści, ale też nie są od siebie całkiem niezależne.

Yi Hwang był zwolennikiem wizji pluralistycznej świata i ostro sprzeciwiał się rozpowszechniającej się interpretacji monistycznej – naturalizmowi, czy to materialistycznemu, czy spirytualistycznemu. Przyjmował ontyczną jedność natury ludzkiej, ale była to natura złożona, w której można wyróżnić zasadę (li) i tchnienie (qi), naturę pierwotną, z którą związany jest intelekt, jak i naturę fizyczną, z którą związana jest sfera emocji. W człowieku „serce jednoczy naturę [pierwotną] i uczucia”.

Poglądy Yi Hwanga wywarły pośrednio silny wpływ na filozofię Kraju Kwitnącej Wiśni – jego uczeń, Gang Hang (1567-1618) dostał się jako jeniec wojenny do niewoli japońskiej i został nauczycielem Seiki Fujiwary, prekursora neokonfucjanizmu w tym kraju.

DIAGRAM

Pozycja początkowa i końcowa: Moa junbi sogi B
Ilość ruchów: 37
 • Niunja so an palmok kaunde magki (1, 4)
 • Gunnun so dwijibun sonkut najunde tulgi (2, 5)
 • Moa so dung joomuk yopdwi taerigi (3, 6)
 • Gunnun so kyocha joomuk noolo magki (7)
 • Gunnun so sangjoomuk sewo jirugi (8)
 • Kaunde apcha busigi (9)
 • Gunnun so kaunde jirugi (ap-10, bandae-11)
 • Moa so sang yop palkuptaerigi(12)
 • Annun so bakat palmok san magki (13, 14, 15, 16, 17, 18)
 • Niunja so doo palmok najunde miro magki (19)
 • chwyt za głowę (20)
 • Moorup dollyo chagi (21)
 • Niunja so sonkal daebi magki (kaunde-22, 25, najunde-31, 33)
 • Yop apcha busigi (23, 26)
 • Gunnun so opun sonkut nopunde tulgi (24, 27)
 • Niunja so dung joomuk nopunde taerigi (28)
 • Kyocha so kyocha joomuk nollo magki (29)
 • Gunnun so doo palmok nopunde magki (30)
 • Gunnun so palmok dollymio magki (32, 34, 35, 36)
 • Annun so kaunde jirugi (37)

POZYCJE

elementy

GUNNUN SO DWIJIBUN SONKUT BANDAE TULGI
MOA SO KYOKJA JIRUGI
MOA SO DUNG JOOMUK NOPUNDE YOPDWI TAERIGI
GOJUNG SO MONGDUNG-I MAKGI
GUNNUN SO KYOCHA JOOMUK NOOLLO MAKGI
ANNUN SO BAKAT PALMOK SAN MAKGI
GUNNUN SO OPUN SONKUT NOPUNDE BARO TULGI
NIUNJA SO DOO PALMOK NAJUNDE MIRO MAKGI
NIUNJA SO DUNG JOOMUK NOPUNDE BARO YOPDWI TAERIGI MOORUP OLLYO CHAGI
NIUNJA SO SONKAL NAJUNDE DAEBI MAKGI
SOOJIK SO SONKAL NAERYO TAERIGI