Anna Dąbrowska

1 Cup Taekwondo ITF


MISTRZOSTWA POLSKI 2018
1 miejsce – walki semi contakt masters
1 miejsce – układy formalne masters
1 miejsce – techniki specjalne masters
3 miejsce – walki light contakt masters

MISTRZOSTWA POLSKI 2017
1 miejsce – walki semi contakt masters
2 miejsce – układy formalne masters
2 miejsce – techniki specjalne masters
3 miejsce – walki light contakt masters

MISTRZOSTWA POLSKI 2016
1 miejsce – układy formalne seniorzy

aktualnie na Instagram